FAQ

Jak váha Tanita pracuje?

Uživatel stojí na 4 elektrodových plochách pro chodidla na váze a jemně tlačí rukama na další 4 elektrody, které jsou pohodlně uloženy na vysouvacích madlech s kabely. Váha poté pošle slabý signál ze všech 8 elektrod skrz celé tělo. Podle odporu tohoto signálu lze pak zjistit velmi přesné osobní tělesné dispozice pro jednotlivé partie (trup + odděleně všechny 4 končetiny).