FAQ

Jak to bude v poradně probíhat?

Při první schůzce s klientem vyplním podrobný dotazníček o životním stylu, výživových a pohybových zvyklostech. Cílem je získat co nejvíce informací, tak, abych mohla udělit co nejlepší doporučení, především v oblasti výživy, ale také pohybu a celkového životního stylu. Součástí konzultace je analýza na profesionální váze Tanita a další antropometrická měření. V průběhu konzultace klient získá mnoho informací o zdravém životním stylu a obdrží obecná výživová doporučení. Na přání klienta zhotovím individuální jídelní plán s přihlédnutím k jeho stravovacím zvyklostem.